torsdag 8. mars 2018

1.Pet 4

Når Kristus altså har lidd under sitt jordeliv, så skal dere væpne dere med denne tanken: Den som har lidd her i livet, er ferdig med synden.  2 Derfor skal han ikke lenger følge menneskelige lyster, men leve resten av sitt liv etter Guds vilje. 

Peter kan virke streng når han starter dagens kapittel med dette - men det kommer an på hvordan man tar imot dette Ordet tror jeg. Ser jeg bud og regler som er vanskelig å følge - eller ser jeg det nye livet i Kristus? Et liv Han har vunnet for meg? Han har gitt sitt liv for meg, for at jeg skal få et nytt liv I HAM. Jeg er ikke alene i mitt eget strev. Og i dette nye livet er Guds vilje så absolutt av det gode! 

Jeg kom til å tenke på ordene som Johannes sa "Han skal vokse, jeg skal avta"  Det er virkelig et mål. Noe å strekke seg mot. Og han er med hele veien. Han står ikke bare framme ved målet og venter på meg.

Peter får full støtte i dette fra Paulus i Rom 6;
10 Gjennom sin død gjorde han opp med synden, én gang for alle. Det liv han lever, er et liv for Gud. 11 På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus.

Jeg har også lyst til å minne om gårsdagens tema, den gjelder i høyeste grad også her; NÅDE. Nåde til frelse og nåde til tjeneste, nåde til liv. Det er selve grunnlaget. 

Slutten på dagens kapittel behøver ingen kommentar - den sier alt selv.
8 Framfor alt skal dere elske hverandre inderlig, for kjærligheten dekker over en mengde synder.  9 Vær gjestfrie mot hverandre uten å klage.
   
 10 Tjen hverandre, hver med den nådegave han har fått, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. 11 Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord. Og den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret, ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i all evighet! Amen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar