lørdag 17. februar 2018

Josva 3

I dagens kapittel opplever Israel en ny bekreftelse fra Gud. Han ledet dem tørrskodd gjennom Sivsjøen, og det samme skjer nå i Jordan elven.

 8 Si nå til prestene som bærer paktkisten, at når de kommer helt ned til Jordan, skal de stanse der ved elvebredden.»  9 Så sa Josva til israelittene: «Kom hit og hør ordene fra Herren deres Gud! 10 Av dette skal dere skjønne at den levende Gud er midt iblant dere 

 13 Når så prestene som bærer paktkisten for hele jordens herre, setter føttene ned i Jordans vann, skal vannet i elven renne bort, og det som strømmer til ovenfra, skal bli stående som en voll.»

og det ble slik!


Hvilket under trenger vi her i Åros...? Min første tanke var Ordet jeg leste i går, fra 1.Pet 2
 4 Kom til ham, den levende steinen, som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud,  5 og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus!

Herre, det er det under jeg ønsker, og ber om, for Åros - flere "levende steiner"


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar