søndag 14. januar 2018

Salme 106

Dagens salme starter veldig vakkert med ord vi kjenner igjen fra lovsangen.

Halleluja!
        Pris Herren, for han er god,
        hans miskunn varer til evig tid!


Salmen har overskriften "folkets syndsbekjennelse", og det er hva den beskriver. Helt fra Egypt og til det lovede landet. Synd og nederlag, konsekvenser, men også Guds hjelp og nåde underveis. 

 7 Da våre fedre var i Egypt,
        gav de ikke akt på dine under.
        De tenkte ikke på alle dine velgjerninger,
        ved Sivsjøen viste de trass mot deg.
   
  8 Men han frelste dem for sitt navns skyld,
        for han ville vise sin veldige kraft.


  21 De glemte Gud, sin frelser,
        som gjorde storverk i Egypt,
   
 22 undergjerninger i hamittenes land
        og skremmende ting ved Sivsjøen.
   
 23 Han sa at han ville utrydde dem,
        men Moses, den mannen han hadde utvalgt,
        la seg imellom for å hindre
        at Gud i sin harme gjorde ende på dem.


 29 De krenket Gud med sin atferd,
        og pest brøt ut iblant dem.
   
 30 Da stod Pinhas fram og felte dom,
        og dermed stanset pesten.


  43 Mange ganger reddet han dem;
        enda la de planer i trass
        og sank dypt i synd.
   
 44 Men Herren hørte deres rop
        og så til dem i nøden.
   
 45 Han kom i hu sin pakt med dem
        og skånte dem i sin store miskunn.


Mange sitater i dag, men de beskriver Guds nåde og barmhjertighet, midt i en trassig slekt. En annen viktig ting vi legger merke til, er hvor viktig forbønn er, og hva det kan utrette. Jeg tenker her på Moses og Pinhas.

Salmen avslutter med bønn og takk

  47 Frels oss, Herre, vår Gud,
        før oss sammen fra folkeslagene,
        så vi kan prise ditt hellige navn
        og sette vår ære i å lovsynge deg.
   
 48 Lovet være Herren, Israels Gud,
        fra evighet til evighet!
        Og hele folket skal si: Amen!
        Halleluja!


I dag ber vi for Åros! Vi ber også for våre rundt oss. Måtte de få smake og kjenne at du ER god.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar