torsdag 11. januar 2018

Amos 1

En ny profet i dag. Amos, en sauebonde fra Tekoa.

Det er ikke no trøstens budskap han kommer med....det er blant Herrens dommer. Det er ikke bare en harme fra løse luften. Gud gir sin grunn for sin reaksjon. Og Amos formidler den på en poetisk måte. 
Ja, det er en harm Gud, men det er også en Gud som bryr seg. Som viser at han er der.

  3 Så sier Herren:
          Tre ugjerninger av Damaskus, ja, fire
          – jeg holder det ikke tilbake!
          For de tresket Gilead med jerntagger.


Jeg tok meg i å ønske at Gud var like tydelig her i Åros.... men jeg ønsker meg jo ikke slike profetord - det innrømmer jeg. Nå vet jeg at Gud er GUD. Jeg kan ikke bestemme hva han skal gjøre - men jeg skulle ønske han var mer tydelig. Er det opp til oss...?

Gå derfor ut - sa Jesus, og det var virkelig med et godt budskap. Kjære Gud, jeg er så lite frimodig...jeg vet ikke hva jeg skal si eller gjøre. Det er ikke så lett alene heller. Kanskje derfor vi har en menighet, for at vi trenger hverandre til å formidle sammen?

Herre, i dag ber jeg for vår menighet. Jeg ber spesielt for dette arbeidet de ønsker å starte, som gjør at vi blir mer synlig i Åros. Herre, jeg ber for alle innbyggere her i Åros. Å måtte de få smake og kjenne at du er god!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar