onsdag 2. mars 2016

1.Kong 5

Et flott kapittel om kong Salomo

 6 Gi nå dine folk befaling om å hogge sedertrær til meg på Libanon. Så skal mine folk arbeide sammen med dem, og jeg skal gi deg det du ber om i lønn til folkene dine. For du vet at det ikke er noen hos oss som skjønner seg så godt på tømmerhogst som sidonerne.»
   
  7 Da Hiram fikk dette budskapet fra Salomo, ble han meget glad og sa: «Lovet være Herren i dag, han som har gitt David så vis en sønn og satt ham til å styre dette store folket.» 

Ja, han var en svært vis mann - klok nok til også å erkjenne at han ikke var best i alt :-D Klok nok til å forstå at vi trenger hverandre og har stor glede av hverandres både kunnskap og ekspertise.

Han var klok på andre måter også. Skiftarbeid som faktisk ga mer tid hjemme enn borte :)

14 og han sendte dem i skift til Libanon, ti tusen hver måned. En måned var de på Libanon og to måneder hjemme.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar