onsdag 17. februar 2016

Salme 44

Salmen har som overskrift "Forkast oss ikke for alltid"  og som overskriften forteller er det en fortvilet bønn.

David starter ofte sine salmer med sin fortvilelse, for så å bygge den opp med å minne seg selv om hvem han tror på og kan hente styrke og glede fra.
Denne salmen, som er læresalme, har litt motsatt rekkefølge. Den starter med at den har hørt om de undrene Gud har gjort, for siden å fortelle om sin fortvilelse og sorg.

 2 Gud, vi har hørt det med egne ører,
        våre fedre har fortalt oss det:
        Du gjorde et verk i deres tid,
        i gamle dager gjorde du det.

.............
   24 Våkn opp! Hvorfor sover du, Herre?
        Våkn opp, forkast oss ikke for alltid!
   
 25 Hvorfor skjuler du ditt ansikt,
        hvorfor glemmer du vår nød og vår trengsel?
   
 26 Vår sjel er bøyd i støvet,
        vår kropp ligger trykket til jorden.
   
 27 Reis deg og kom oss til hjelp,
        fri oss ut for din trofasthets skyld!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar