fredag 12. februar 2016

Ord 3

Ordspråkene trenger få kommentarer. De sier det meste selv :-) Fra dette kapitlet velger jeg å plukke ut disse versene;


Glem ikke det jeg har lært deg, min sønn,
        ta vare på mine bud i ditt hjerte!
   
  2 For de gir deg mange dager og år
        og gjør din lykke større.
   
  3 Gi aldri slipp på godhet og troskap,
        men bind dem om din hals,
        og skriv dem på ditt hjertes tavle!
   
  4 Da får Gud og mennesker godvilje for deg
        og holder deg for en forstandig mann.
   
  5 Stol på Herren av hele ditt hjerte,
        og sett ikke lit til ditt vett!
   
  6 Tenk på ham hvor du enn ferdes,
        så gjør han dine stier jevne.
   
  7 Vær ikke klok i egne øyne,
        frykt Herren og hold deg fra det som er ondt!
   
  8 Det blir til helsebot for din kropp
        og gir deg kraft i marg og ben.
   
  9 Gi Herren ære med det du eier,
        med førstegrøden av hele din avling.
   
 10 Da skal din matbod rikelig fylles,
        dine pressekummer flyte over av most.


 Ta vare på klokskap og omtanke,
        og slipp dem ikke av syne, min sønn!
   
 22 Da blir de til liv for deg,
        et vakkert kjede om din hals.
   
 23 Da kan du vandre trygt på din vei
        og ikke støte foten mot noe.
   
 24 Du er ikke redd når du går til ro,
        og når du har lagt deg, sover du godt.Ganske mange kanskje - var litt vanskelig å velge. Om jeg lukker øynene kan jeg se for meg kong Salomo, der han sitter og leser disse ordene for meg ;-D

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar