torsdag 18. februar 2016

Jer 25

I dette profetkapitlet kommer det tydelig fram at Herrens dom ikke bare er over Israel, men over hele verden.

30 Du skal tale alle disse profetordene til dem og si:
        Herren skal tordne fra det høye,
        la røsten runge fra sin hellige bolig.
        Han tordner over sin beitemark,
        roper lik folk som tråkker druer,
        til alle som bor på jorden,
   
 31 og lyden når helt til jordens ende.
        For Herren har sak med folkene,
        alle som lever, stevner han for retten.
        De gudløse overgir han til sverdet,
        lyder ordet fra Herren.
   
 32 Så sier Herren, Allhærs Gud:
        En ulykke skal spre seg
        fra det ene folket til det andre.
        Et veldig uvær bryter løs
        fra jordens ytterste ende.


Vi var alle fortapt... helt til Gud sendte redningen til oss JESUS KRISTUS. Jesaja 53 skriver;

  5 Men han ble såret for våre overtredelser
        og knust for våre misgjerninger.
        Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred,
        ved hans sår har vi fått legedom.
   
  6 Vi fór alle vill som sauer,
        vi vendte oss hver sin vei.
        Men skylden som vi alle hadde,
        lot Herren ramme ham.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar