torsdag 11. februar 2016

2.Mos.31

Det er to ting jeg gjerne trekker frem fra dette kapitlet; Guds sans for kunst og at han pålegger en hviledag med tid for det åndelige. Dette er mer enn regler - det er omsorg!

Herren sa til Moses:  2 Jeg har kalt Besalel, sønn av Uri, Hurs sønn, av Juda stamme,  3 og fylt ham med ånd fra Gud, med visdom, innsikt og kunnskap og med evne til alle slags håndverk,  4 så han kan tenke ut og lage kunstferdige arbeider i gull, sølv og bronse,  5 slipe steiner til innfatning, skjære ut i tre og utføre alle slags håndverksarbeid.  

Spennende! Gud som selv er en stor kunstner - bare se på hele hans skaperverk! Han elsker også å se på oss når vi skaper med våre hender. Det er jeg sikker på. Enten det er i materialer som her, eller i ord og toner, i dans og mye mer. Han vet jo hva skaperglede er også :-D
Og midt mellom arbeid og skaperglede, så trenger vi hvile og åndelig føde.

 13 Si til israelittene: Mine sabbatsdager skal dere holde; for sabbaten er et tegn på pakten mellom meg og dere fra slekt til slekt, for at dere skal vite at det er jeg, Herren, som helliger dere.14 Dere skal holde sabbaten; den skal være hellig for dere. Den som vanhelliger sabbaten, må dø. 

Det kan selvsagt virke hardt når det kommer som krav, ja til og med at det skulle straffes med døden om den ikke ble overholdt. Jeg tror Gud måtte være så tydelig for å få det gjennomført. Han visste jo at dette var hva de trengte. Ikke bare hva Han selv ville - det var virkelig for dem også. For Gud VET at vi er av både ånd, sjel og kropp, og at HELE må tas vare på.

Får meg til å tenke på 3.Johannes brev
 2 Min kjære, først og fremst ønsker jeg at du får være frisk og ha det godt, like godt som du har det åndelig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar