lørdag 23. januar 2016

Jer.22

I dagens profetkapittel lyder dommen over kongehuset - og det er ganske tydelig at det er fortjent. Jeg har valgt å ta fram noen av ordene som viser dette, og samtidig understreke hva som er etter Guds hjerte; nemlig det å vise godhet mot andre og ikke være opptatt av sitt eget ve og vel. I alle fall ikke på andres bekostning!

13 Ve ham som bygger sitt hus med urett,
        sine høysaler med urettferdighet,
        han som lar sin landsmann
        trelle uten noen betaling
        og ikke gir ham den lønn han skal ha.
   
 14 Han sier: «Jeg vil bygge et romslig hus
        med luftige saler i overetasjen.»
        Så hogger han ut vinduer,
        kler huset med sedertre og maler det rødt.
   
 15 Er det slik du viser deg som konge
        at du glimrer med sedertre?
        Din far hadde også mat og drikke,
        men samtidig gjorde han rett og rettferd,
        og da gikk det godt for ham.
   
 16 Han sørget for at arme og fattige
        fikk sin rett – og det gikk ham vel.
        Er ikke det å ha kjennskap til meg?
        lyder ordet fra Herren.


Det å vise godhet mot andre er å ha kunnskap om Gud :-D


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar