søndag 24. januar 2016

2.Kor.11

I dagens kapittel går Paulus i forsvar, og han har et godt et også!

Også denne gangen må jeg innrømme at det gir litt mening - om enn med sorg! - at konfliktene var der allerede da. Ja, de var jo også der rundt Jesus. Det er visst noe vi må regne med. Så å be om at de skal bli borte er antagelig ikke helt til nytte. Det vi trenger å be om, er hjelp til å takle dem rett. Hjelp til å løse dem. For det tror jeg vi kan. Det er bare det at det igjen vil dukke opp nye.

Hjelp meg da Herre, og alltid være opptatt at Deg FØRST! og ikke stadig se på "bølgene" og bukke under. 


Jeg måtte ha litt hjelp til å forstå Paulus forsvarstale. For han er jo ganske hard egentlig. Jeg er nok alt for forsiktig av meg, og innrømmer at jeg også til tider er blåøyd. Men Paulus så hvem de var, disse falske apostlene. Så han som mener vi ikke skal dømme, han kom med klar tale! 

 13 Disse er falske apostler, troløse arbeidere som opptrer som om de var Kristi apostler. 14 Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel. 15 Da er det ikke merkelig at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger.

 Ettbinds-kommentaren Lunde forlag forteller (Sitat); "På samme måte som Paulus, blir Kristi sanne tjenere ofte kritisert på falsk grunnlag. Ærlighet, som er en av de mest verdifulle kvaliteter i menneskelivet, er en dekkende beskrivelse av apostelens motiver for sitt arbeid.
Apostelen er fast bestemt på  å fortsette sin ulastelige tjeneste og derved avskjære muligheten for falske tjenere som leter etter anklagepunkter hus ham...
(sitat slutt)

Det er noen som føler seg kallet til slikt.... å lete etter feil og anklagepunkter...  Og ekstra ille syntes jeg det er at de må finne på noe når de ikke finner noe?! Også Jesus opplevde det. 

Men også midt oppi dette fortsetter Paulus sitt oppdrag. 

 2 For jeg har en brennende omsorg for dere, Guds egen omsorg. Jeg har forlovet dere med Kristus, og bare med ham, for å føre dere til ham som en ren jomfru.

Hva er mitt oppdrag her og nå?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar