søndag 17. januar 2016

Jer 14

Dagens kapittel fortsetter med Jeremias sorg, både over Israels situasjon og over konsekvensene av dette.

Må innrømme at jeg kjenner sorg selv, og en personlig fortvilelse. Ikke minst etter å ha lest dette;

11 Herren sa til meg: Be ikke om at det skal gå dette folket vel. 12 Når de faster, hører jeg ikke på deres klagerop, og når de bærer fram brennoffer og grødeoffer, bryr jeg meg ikke om dem. Nei, med sverd, hunger og pest vil jeg gjøre ende på dem.
   
13 Da svarte jeg: Men, Herre Gud, profetene sier jo til dem: «Dere skal ikke få kjenne sverd og ikke rammes av hungersnød, for jeg vil gi dere sann fred og trygghet på dette sted.» 14 Men Herren sa til meg: Disse profetene spår løgn i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem eller gitt dem noe påbud og har ikke talt til dem. Falske syner, gagnløse spådommer og svikefulle påfunn er det de bærer fram for dere.

Selv Jesus sa at det ville komme vranglærere... Hvor står jeg egentlig i dag? Hvem, av alle røster burde jeg lytte til?


Jeg er glad for DHÅ, og jeg tror virkelig at Gud møter et ærlig hjerte - til tross for feil og mangler .... Tror det var DHÅ som minnet meg på at vet Jesus opprettet Gud en NY OG BEDRE pakt med oss. Og vi er ikke lenger avhengig av profeter alene. Gud selv går med hver enkelt som tror.

Hvorfor havner vi da på så forskjellige veier..?

Forstår du nå at jeg deler profetens frustrasjon...? :-)  Jeg er så glad for at bibelen er en så ærlig bok! Den inneholder ikke bare "glorie og halleluja" - tvert imot deler den LIVET på godt og vondt. Profeten deler sine ærlige frustrasjoner med Gud, og fortsetter å be selv om Gud i v. 11 sa han ikke skulle be om folkets vel...

    20 Vi kjenner vår ondskap, Herre,
        og våre forfedres misgjerning,
        for vi har syndet mot deg.
   
21 For ditt navns skyld, støt oss ikke bort,
        og la ikke vanære komme
        over din herlighets trone.
        Kom i hu din pakt med oss,
        og gjør den ikke ugyldig!
   
22 Kan andre folks gagnløse guder sende regn,
        eller kan himmelen selv gi væte?
        Herre, er det ikke du som gjør det?
        Vi venter på deg, vår Gud,
        for det er du som har skapt alt dette

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar