søndag 5. april 2015

Gruppe 29

4.Mos 7;1-29
2.Kong 22
Ord 28
Esek 16;1-29
Luk 6;27-49

4.Mos 7;30-63
2.Kong 23
Sal 69
Esek 16;30-63
1.Tess 5

4.Mos 7;60-89
2.Kong 24
Ord 29
Esek 17
Luk 7;1-23

4.Mos 8
2.Kong 25
Sal 70
Esek 18
2.Tess 1

4.Mos 9
1.Krøn 1
Ord 30
Esek 19
Luk 7;24-50

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar