søndag 5. april 2015

gruppe 35

4.Mos 31
1.Krøn 24
Fork 12
Esek 42
Luk 16

4.Mos 32
1.Krøn 25
Sal 83
Esek 43
Titus 2

4.Mos 33
1.Krøn 26
Høy 1
Esek 44
Luk 17

4.Mos 34
1.Krøn 27
Sal 84
Esek 45
Titus 3

4.Mos 35
1.Krøn 28
Høy 2
Esek 46
Luk 18

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar