søndag 5. april 2015

gruppe 34

4.Mos 26;35-65
1.Krøn 19
Sal 80
Esek 38
2.Tim 3

4.Mos 27
1.Krøn 20
Fork 10
Esek 39
Luk 14

4.Mos 28
1.Krøn 21
Sal 81
Esek 40;1-23
2.Tim 4

4.Mos 29
1.Krøn 22
Fork 11
Esek 40;24-49
Luk 15

4.Mos 30
1.Krøn 23
Sal 82
Esek 41
Titus 1

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar