søndag 5. april 2015

gruppe 32

4.Mos 18
1.Krøn 10
Sal 76
Esek 28
1.Tim 4

4.Mos 19
1.Krøn 11
Fork 5
Esek 29
Luk 11;1-28

4.Mos 20
1.Krøn 12
Sal 77
Esek 30
1.Tim 5

4.Mos 21
1.Krøn 13
Fork 6
esek 31
Luk 11;29-54

4.Mos 22;1-20
1.Krøn 14
Sal 78;1-35
Esek 32
1.Tim 6

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar