søndag 5. april 2015

gruppe 43

5.Mos 32;1-25
2.Krøn 34
Sal 107;1-20
Amos 4
Joh 5;1-23

5.Mos 32;26-52

2.Krøn 35
Sal 107;21-43
Amos 5
Jak 5

5.Mos 33

2.Krøn 36
Sal 108
Amos 6
Joh 5;24-47

5.Mos 34
Esra 1
Sal 109
Amos 7
1.Pet 1

Josva 1

Esra 2
Sal 110
Amos 8
Joh 6;36-71

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar