søndag 5. april 2015

gruppe 42

5.Mos 28;1-29
2.Krøn 29
Sal 104
Joel 2
Jak 2

5.Mos 28;30-68
2.Krøn 30
Sal 105;1-22
Joel 3
Joh 4;1-26

5mos-29
krn-31
Sal 105;23-45
Amos 1
Jak 3

5.Mos 30
2.Krøn 32
Sal 106;1-24
Amos 2
Joh 4;27-54

5.Mos 31
2.Krøn 33
Sal 106;25-48
Amos 3
Jak 4

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar