søndag 5. april 2015

gruppe 37

5.Mos 4;1-31
2.Krøn 5
Høy 5
Dan 3
Luk 20;1-26

5.Mos 4:32-49
2.Krøn 6;1-21
Sal 89;1-25
Dan 4
Heb 3

5.Mos 5
2.Krøn 6;22-42
Høy 6
Dan 5
Luk 20;27-47

5.Mos 6

2.Krøn 7
Sal 89;26-53
Dan 6
Heb 4

5.Mos 7
2.Krøn 8
Høy 7
Dan 7
Luk 21

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar