søndag 5. april 2015

gruppe 36

4.Mos 36
1.Krøn 29
Sal 85
Esek 47
Filemon 1

5.Mos 1;1-18
2.Krøn 1
Høy 3
Esek 48
Luk 19;1-27

5.Mos 1;19-46
2.Krøn 2
Sal 86
Dan 1
Heb 1

5.Mos 2
2.Krøn 3
Høy 4
Dan 2;1-23
Luk 19;28-47

5.Mos 3
2.Krøn 4
Sal 87
Dan 2;24-49
Heb 2

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar