lørdag 16. januar 2016

Matt 5;1-20

Les hele teksten her

Veldig kjente ord. Kjenner jeg må lese dem flere ganger. Salig er de... og Jesus forteller at våre lengsler blir møtt. Er det ikke så? De som sørger skal trøstes osv

Men det er ikke bare trøst i disse versene - her ligger også utfordringer. Vi er jordens salt.
Også dette med at Jesus ikke er kommet for å oppheve loven. Han går til og med så langt som å si at vi i levesett bør langt overgå fariseerne. Lurer på hva Jesus mente da? Han som ofte kritiserte dem.

Han kritiserte dem mest for å være hellige på utsiden, mens innsiden var ... falsk. Det er kanskje dette Jesus mener? At vår ekthet langt må overgå? Og vår lengsel etter å leve slik Gud vil.

Det er lettere å etterstreve det, når jeg VET at jeg HELE TIDEN - også mens jeg strever med det jeg ikke får til - er I NÅDEN.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar