lørdag 16. januar 2016

Matt.5;21-48

Hele teksten her

En helt vanvittig tekst .... må jeg innrømme. Ekstrem rett og slett. Hvorfor tok Jesus så i? Var det for å vekke oss? Ta ting på virkelig alvor?

Jeg vet jo at Jesus ikke kunne mene det bokstavelig når han snakker om å rive ut øye, eller hogge av seg armen. Hvorfor brukte han så sterke uttrykk?

Og sammenligne det å være sint, med mord..?! Hvorfor tok han så i?

Og midt oppi alt dette radikale, sier han at vi skal elske våre fiender... og at det å elske andre langt fra er noe å rose seg av.


WOW sier jeg bare. For noen sterke og radikale ord! Hva er hovedbudskapet i dette?
Kjærlighet til medmennesker, og til Gud. Uansett hva jeg måtte tro at jeg har å skryte av - så har jeg ikke det. Jeg er ikke mer verdt enn noen annen. Det betyr ikke at jeg ikke har verdi - tvert i mot - vi har alle lik verdi. For vi kan ikke rose oss av noe for å oppnå mer hos Gud.

Jeg kan forstå disiplene som sjokkert sier til Jesus "Hvem kan da bli frelst?!" og Jesus har det forløsende ordet "For mennesker er det ikke mulig, men for Gud er ALT mulig" Det er Ham vi må stole på, mer enn noe annet.


(refleksjoner fra 2019)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar